Na czym polega różnica między logistyką, transportem, a spedycją?

Podobne, ale nie tożsame

Takie pojęcia jak logistyka, transport i spedycja są często mylone i błędnie definiowane. Osoby, które nie są w żaden sposób związane z branżą, często używają wymienionych terminów naprzemiennie, niezależnie od kontekstu. Mimo, że dziedziny te posiadają wiele wspólnych elementów i są w znacznej mierze od siebie zależne, to należy mieć na uwadze, że każda z nich odpowiada za inne zadania. Nieznajomość specyfiki określonej branży i nieprawidłowe nazewnictwo może w efekcie prowadzić do nieporozumień między firmami świadczącymi określony typ usług, a klientami.

Czym zajmuje się logistyka?

Logistyka jest bardzo obszernym dziedziną, na którą składa się wiele różnych działów, odpowiadającymi za odmienne obszary zainteresowań. Sama logistyka odpowiada za realizację szeregu procesów, związanych z planowaniem przepływu materiałów, surowców oraz gotowych towarów oraz jego efektywnym zarządzaniem. Zakres działania logistyki obejmuje między innymi wyznaczenie konkretnego celu wraz z precyzyjnym planem, który zapewni jego realizację w określonym czasie. W czasie wykonywania zadań kluczowe jest kontrolowanie całego procesu w celu dostarczenia jak najwyższej jakości produktu lub usługi. Wszystkie procesy, jakie składają się na logistykę są ściśle ze sobą powiązane i tworzą jeden wspólny łańcuch logistyczny, dlatego istotne jest, aby były ze sobą odpowiednio skoordynowane. Każdy segment, który składa się na łańcuch logistyczny obejmuje odrębny dział, który odpowiada za określony etap procesu. Logistyka odnosi się w głównej mierze do optymalnego zarządzania procesem produkcji, zaopatrzeniem czy dystrybucją, w związku z czym znajduje zastosowanie w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych. Istotny działem logistyki stanowi logistyka transportu, która odpowiada za planowanie przemieszczania ładunków oraz ich optymalizację.

Za co odpowiada spedycja?

W porównaniu do logistyki, spedycja jest dużo węższym działem, odnoszącym się do szeregu czynności, związanych z organizacją transportu na rzecz przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Za wszelkie działania związane z planowaniem i koordynacją transportu, przewozem ładunków odpowiada spedytor, który pełni kluczowa rolę w całym procesie. Spedytor jako osoba prawna lub fizyczna jest odpowiedzialny między innymi za formalną stronę transportu – do jego zasadniczych zadań należy przygotowywanie oraz kompletowanie niezbędnej dokumentacji pod postacią umów, listów przewozowych i ubezpieczeń. Oprócz realizowania wszelkich formalności, spedytor zajmuje się również organizacją i doborem optymalnych środków transportu oraz ich koordynacją. Realizacja wymienionych zadań ma na celu bezpieczne dostarczenie ładunku z punktu A do punktu B. W przypadku transportu międzynarodowego, spedytor odpowiada również za czynności związane z odprawą celną. Niezbędne jest zatem, aby osoba świadcząca usługi spedycyjne dysponowała odpowiednią wiedzą z zakresu regulacji prawnych i wszelkich norm. Spedycja i transport są dziedzinami, które są od siebie w dużej mierze zależne, dlatego też na rynku można znaleźć wiele firm, które łączą wymienione usługi. Jednak nie każda firma transportowa decyduje się zatrudnianie własnego spedytora – często można spotkać się z sytuacją, w której przedsiębiorstwa nawiązują współpracę ze spedytorem na zasadzie usług outsourcingowych.

Transport

Pojęcie transportu w ogólnym rozumieniu obejmuje czynności związane z przemieszczaniem osób oraz towarów. W odniesieniu branży TSL (transport-spedycja-logistyka), wymienione zagadnienie dotyczy przede wszystkim przewozu określonego ładunku z wyznaczonego miejsca do punktu docelowego w określonym czasie. Jednym z najpowszechniejszych rodzajów transportu jest drogowy, który realizowany jest najczęściej za pośrednictwem samochodów dostawczych oraz pojazdów ciężarowych. Wśród innych rodzajów transportu można wyróżnić również transport kolejowy, lotniczy, morski, śródlądowy oraz rurociągowy. Każdy z wymienionych rodzajów posiada zarówno wady jak i zalety, dlatego tak istotne jest, aby wybrany środek transportu był zgodny ze specyficznymi potrzebami naszych klientów.

Drogi Gościu!

Aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepsze usługi, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstronie polityka prywatności.

ZGADZAM SIĘ POLITYKA PRYWATNOŚCI